Staff

Head

 • Takano-Shimizu-Kouno, Toshiyuki (Professor)

Faculty

 • Takano-Shimizu-Kouno, Toshiyuki (Professor)
 • Tomaru, Masatoshi (Assistant Professor)
 • Sanuki, Rikako (Assistant Professor)

Administration Team for Facilities and Personnel Management

 • Ohsako, Takashi (Advanced Technology Center)
 • Shimabukuro, Junji (Advanced Technology Center)
 • Imai, Chie
 • Onishi, Ikumi

Technical Support Team for Quality Control and Development of New Stocks

 • Koga, Junko
 • Konishi, Hirosato
 • Matsubara, Kohei
 • Matsui, Sumiko
 • Murakami, Yuriko
 • Nishimura, Kaori
 • Okamoto, Eri
 • Okuno, Mariko
 • Yasue, Yuri
 • Yamamoto, Shiori
 • Yoshida, Rika

Stock Maintenance Team

 • Ao,Yoko
 • Emi, Mami
 • Imanaka, Yasuko
 • Ito, Nagisa
 • Kato, Yuki
 • Kishimoto, Keiko
 • Matsuoka, Rieko
 • Miyazaki, Shinobu
 • Murakami, Noriko
 • Nakae, Chikako
 • Nakajima, Kaori
 • Narita, Tomoko
 • Nishimura, Rumi
 • Nitta, Sachiko
 • Obata, Chika
 • Ohbu, Satomi
 • Omoto, Mika
 • Shimoda, Misuzu
 • Tabuchi, Naoko
 • Takeda, Junko
 • Tsuneduka, Kanako
 • Yamaguchi, Akiko
 • Yoshida, Hiroko

External Advisor

 • Miura, Masayuki (Professor of Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Tokyo)
 • Kobayashi, Satoru (Professor of Life Science Center for Survival Dynamics, Tsukuba Advanced Research Alliance (TARA), University of Tsukuba )