Staff

Head

 • Takano-Shimizu-Kouno, Toshiyuki (Professor)

Faculty

 • Takano-Shimizu-Kouno, Toshiyuki (Professor)
 • Tomaru, Masatoshi (Assistant Professor)
 • Sanuki, Rikako (Assistant Professor)

Administration Team for Facilities and Personnel Management

 • Ohsako, Takashi (Advanced Technology Center)
 • Shimabukuro, Junji (Advanced Technology Center)
 • Imai, Chie
 • Kamagahara,Kayo
 • Onishi, Ikumi

Technical Support Team for Quality Control and Development of New Stocks

 • Matsubara, Kohei
 • Murakami, Yuriko
 • Nishimura,Kaori
 • Okamoto, Eri
 • Shimeki,Kana
 • Yasue, Yuri
 • Yamamoto, Shiori
 • Yoshida, Rika

Stock Maintenance Team

 • Ao, Yoko
 • Emi,Mami
 • Imanaka, Yasuko
 • Ito, Nagisa
 • Kishimoto, Keiko
 • Miyazaki,Shinobu
 • Murakami, Noriko
 • Nakamura,Makiko
 • Narita, Tomoko
 • Nishida,Kyoko
 • Nishimura, Rumi
 • Nitta, Sachiko
 • Obata, Chika
 • Ohbu, Satomi
 • Omoto,Mika
 • Sano,Junko
 • Sato,Rika
 • Shimoda, Misuzu
 • Takeda,Aoi
 • Tateishi,Takako
 • Tsunezuka, Kanako
 • Yamaguchi, Akiko
 • Yamauchi,Reiko
 • Yoshida, Hiroko

External Advisor

 • Miura, Masayuki (Professor of Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Tokyo)
 • Kobayashi, Satoru (Professor of Life Science Center for Survival Dynamics, Tsukuba Advanced Research Alliance (TARA), University of Tsukuba )